Svečių namų taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

 1. Atvykimo laikas į svečių namus yra nuo 14:00 val. Jei planuojate atvykti po 17:00 valandos, prašome apie savo vėlyvą atvykimą visada informuoti svečių namų administraciją mob. tel. +370 616 99988; +370 687 89988. Pageidautina, kad administracija šiais telefonais būtų informuota iš anksto. Gyvenimo svečių namuose para laikoma nuo atvykimo dienos 12:00 val. iki sekančios dienos 12:00 val. Laikas, išbūtas iki 12:00 val. atvykimo dieną ar sekančią dieną po 12:00 val., laikoma kaip papildoma gyvenimo svečių namuose para. Administracijos darbo laikas yra nuo 8:00 val. iki 17:00 val.;
 2. Atvykus į svečių namus, sumokama visa nakvynės kaina pasirinktame kambaryje. Pusryčius užsisakyti reikia registracijos metu, nes jie yra mokami. Tuo pačiu metu yra užsakomos ir apmokamos visos papildomos paslaugos. Neišbuvus nustatyto ar sutarto laiko svečių namuose, administracija negrąžina dalies mokesčio už neišbūtą laiką. Taip pat negrąžinami pinigai ir už papildomas paslaugas, kurios buvo užsakytos, tačiau jomis nebuvo pasinaudota dėl svečio valios ar jo kaltės;
 3. Išsiregistruoti iš svečių namų reikia iki 12:00 val. Dėl vėlesnio išvykimo ar bagažo palikimo galimybių prašome kreiptis tiesiogiai į administraciją;
 4. Rezervuojant kambarius internetu ar kitokiu būdu, sumokama visa nakvynės kaina pasirinktame kambaryje. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku, mokestis negrąžinamas;
 5. Apsigyvenę kambaryje, patikrinkite jame esančius daiktus ir inventorių. Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus nedelsdami praneškite administracijai. Svečiai materialiai atsako už visą dėl jų kaltės ar neatsargumo sugadintą ar sunaikintą svečių namuose ir jų teritorijoje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes atsiskaitoma iš karto;
 6. Svečių namuose yra įrengtas seifas asmeniniams daiktams laikyti. Už asmeninius daiktus, paliktus svečių namų kambariuose, administracija neatsako;
 7. Atvykus į svečių namus ir su savimi turint šaunamąjį ginklą, apie tai privaloma pranešti svečių namų administracijai, o taip pat privaloma parodyti leidimą, leidžiantį tokį ginklą turėti ir transportuoti;
 8. Privaloma tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų. Draudžiama naudoti atsineštus elektros prietaisus, kurių elektrinė galia viršija 150W;
 9. Kambariuose draudžiama patiems gamintis maistą;
 10. Svečių namų kambariuose nerūkoma. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose vietose;
 11. Į svečių namus atsivežti naminius gyvūnus yra draudžiama;
 12. Be papildomo apmokėjimo kambaryje gali gyventi tik tiek asmenų, kiek nurodyta registracijos metu svečio kortelėje. Be papildomo apmokėjimo kambariuose gali lankytis asmenys ne ilgiau kaip 3 (tris) valandas. Šiuo atveju kambarį užsisakęs asmuo atsako už tokių asmenų padarytą žalą;
 13. Garsiai klausytis muzikos, triukšmauti ar kitaip savo elgesiu sudaryti nepatogumų kitiems svečių namų gyventojams draudžiama;
 14. Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys. Jei nuostoliai svečių namuose atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai;
 15. Griežtai draudžiama be įmonės darbuotojo ar palydinčio personalo eiti arti svečių namų teritorijoje esančių žirgų, juos liesti ar maitinti;
 16. Privaloma laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio reikalavimų. Atsitikus nelaimei, nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir informuokite administraciją tel. +370 616 99988; +370 687 89988. Bendruoju pagalbos telefonu 112 yra iškviečiama policija, gaisrinė ir greitoji medicinos pagalba. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė yra registratūroje;
 17. Svečių namų administracija turi teisę pareikalauti asmenų, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia Svečių namų “KAMANOS” vidaus tvarkos taisyklių, palikti svečių namus anksčiau nustatyto termino ir pareikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius.

Šios taisyklės sukurtos tam, kad užtikrintumėme Jums ramų ir saugų poilsį.

 

Pirties patalpų naudojimosi taisyklės

Šios taisyklės yra taikomos kiekvienam lankytojui ir kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse numatomų reikalavimų;

 1. Atvykus į pirties patalpas sutartu laiku, už ją susimokama iš karto pagal nustatytus įkainius;
 2. Neišbuvus nustatyto ar sutarto laiko pirties patalpose, svečių namų administracija negrąžina dalies mokesčio už neišbūtą laiką;
 3. Rezervuojant pirties patalpas išanksto, sumokamas visas nustatyto dydžio mokestis;
 4. Administracija neatsako už paliktų svečių asmeninių daiktų, pinigų ir dokumentų saugumą pirties persirengimo kambarių patalpose;
 5. Einant į pirties patalpas, rekomenduojama turėti rankšluostį, maudymosi kostiumą, galvos apdangalą, gumines šlepetes ir prausimosi priemonę;
 6. Garinimosi patalpoje ant krėslų ir gultų privaloma po visu kūnu pasitiesti rankšluostį;
 7. Prieš einant į garinimosi patalpą, būtina nusiprausti po dušu su prausimosi priemone;
 8. Eiti į garinimosi patalpą su guminėmis šlepetėmis draudžiama, jas reikia palikti prie įėjimoį garinę patalpą durų;
 9. Garinimosi patalpoje nerekomenduojama nešioti papuošalų;
 10. Tėvai pilnai atsako už savo nepilnamečių vaikų sveikatą ir saugumą pirties patalpose;
 11. Į pirties patalpas griežtai draudžiama eiti infekcinėmis arba užkrečiančiomis odos ligomis sergantiems žmonėms. Reikalui esant, pirtį prižiūrintis asmuo gali pareikalauti sveikatos pažymos, o jos nepateikus, gali atsisakyti įleisti į pirtį;
 12. Pirties patalpose griežtai draudžiama:
 • Gadinti inventorių;
 • Vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti;
 • Liestis prie pirties krosnelės karštų elementų;
 • Pilti ant pirties krosnelės degius skysčius ar mesti šiukšles;
 • Neatsargiai elgtis ar kitaip savo veiksmais kelti pavojų aplinkiniams;

    13.  Kiekvienas svečias, esantis pirties patalpose, yra pilnai atsakingas už savo sveikatą;

    14.  Administracija turi teisę paprašyti asmenų, kurie pažeidžia pirties naudojimosi taisykles, palikti pirties patalpas anksčiau laiko ir nutraukti paslaugų teikimą.

 

 

 

 

 

 

Tel. +370 61699988; +370 68789988

Rezervacija

Tikrinama ar yra laisvų kambarių

Atleiskite, laisvų kambarių nėra.